Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


12.06.2003

Постанова № 183-ЧН

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Чернігівське ТУ


ПОСТАНОВА № 183-ЧН

м. Чернігів

2003-06-12

Я, уповноважена особа Комісії, т.в.о. начальника Чернігівського територіального управління ДКЦПФР Іванова Оксана Анатоліївна, на підставі п. 4 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 №448/96-ВР, Положення про Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР, затверджене наказом Голови ДКЦПФР від 11.08.99, наказу начальника Чернігівського теруправління ДКЦПФР від 11.06.03 №32, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні відкритого акціонерного товариства "Чернігівський молокозавод" (скорочена назва — ВАТ "Чернігівський молокозавод"): юридична адреса та фактичне місцезнаходження товариства: 14021, м. Чернігів, вул. Любецька,76, код за ЄДРПОУ 00447971, п/р 260083010722 відкритий у Акціонерному банку"Приватінвест", МФО 353489, тел.21045, —

ВСТАНОВИВ:

ВАТ "Чернігівський молокозавод" несвоєчасно опублікувало особливі інформації від 01.04.02, 24.06.02, 16.09.02, а саме - більш ніж через 2 робочих дні після дати виникнення відповідної події що є порушенням вимог пункту б) статті 25 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" та пункту 3.6. Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій", затвердженого Рішенням ДКЦПФР №5 від 10.02.00 р. (зареєстровано в Мінюсті України 28.02.00 р.). Обставини, що пом'якшують відповідальність - правопорушення на ринку цінних паперів вчинено вперше. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини ВАТ "Чернігівський молокозавод" повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від "12" червня 2003 року №174-ЧН. Абз. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" передбачено накладання на юридичних осіб за ненадання, несвоєчасне надання, або надання завідомо недостовірної інформації штрафу у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи викладене вище, керуючись ст. 9, п. 14 ст. 8 абз. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 №448/96-ВР, та згідно з п. п. 2.6, 8.1, 8.2, 18,3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.97 №2 (у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.01 №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.01 за №243/5434), —

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне опублікування особливої інформації, накласти на ВАТ "Чернігівський молокозавод" штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 255 (двісті п'ятдесят п'ять) грн.; 2. Штраф слід сплатити у доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 23030300, символ звітності банку 101: отримувач: Держбюджет м. Чернігова; ЄДРПОУ ВДК (відділення держказначейства) №22825965; банк отримувача: УДК в Чернігівській області, МФО 853592 на п/р №31110101800002, шляхом перерахування безготівкових коштів із своїх(-го) поточних(-ого) рахунків(-ку) протягом 15 днів з дня одержання цієї постанови; 3. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови направити на протязі п'яти робочих днів з дня сплати штрафу до Чернігівського територіального управління ДКЦПФР за адресою: 14038, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 129. 4. Для обліку та контролю копію постанови направити в юридичне управління ДКЦПФР. Копію цієї постанови направити протягом трьох робочих днів особі, до якої застосована санкція. У разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня отримання цієї постанови, штраф стягується у судовому порядку. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або в судовому порядку на протязі 10 днів з дати її винесення.