Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


27.05.2008

Постанова № 85-ЧН

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Чернігівське ТУ


ПОСТАНОВА № 85-ЧН

м.Чернігів

2008-05-27

Я, уповноважена особа Комісії, начальник Чернігівського територіального управління ДКЦПФР Шинкарьов Володимир Петрович, на підставі п. 4. ч. 2 ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 № 448/96-ВР, Положення про Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.10.2005 № 585, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Чернігівський молокозавод" (повна назва - Відкрите акціонерне товариство "Чернігівський молокозавод"), місцезнаходження та юридична адреса: 14021, , м. Чернігів, вул. Любецька, 76, код за ЄДРПОУ 00447971, п/р 260083010722 відкритий у Акціонерному банку"Приватінвест", МФО 353489, тел. 2-13-53,

ВСТАНОВИВ:

1. Статут відкритого акціонерного товариства «Чернігівський молокозавод» (далі за текстом – товариства) затверджений загальними зборами акціонерів товариства (протокол №21/01 від 21.01.2008 року) і зареєстрований державним реєстратором Чернігівського району 14.03.2008 року містить наступні порушення вимог чинного законодавства: а) у статуті товариства не визначені питання, які належать до виключної компетенції загальних зборів товариства, що є порушенням частини 2 статті 159 Цивільного кодексу України та статті 41 Закону України “Про господарські товариства”; б) пунктом 3.5. статуту товариства правління товариства наділено повноваженнями щодо збільшення статутного капіталу товариства не більше як на 1/3, що суперечить вимогам пункту 1 частини 2 статті 159 Цивільного кодексу України та статті 38 Закону України “Про господарські товариства; в) пунктом 6.2.3. статуту товариства Раді товариства надані повноваження на затвердження, призначення та відкликання Голови та членів правління, що є порушенням вимог частини 2 статті 159 Цивільного кодексу України, статті 41 Закону України «Про господарські товариства». Крім того, пункти 7.1, 7.3 статуту щодо надання Раді товариства повноважень змінювати за своїм рішенням кількість членів правління та щодо обрання Радою товариства членів правління також суперечать вимогам частини 2 статті 159 Цивільного кодексу України, статті 41 Закону України «Про господарські товариства». г) пунктом 5.8 статуту товариства визначено, що питання створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства вирішуються загальними зборами акціонерів більшістю не менше ? голосів, що суперечить вимогам частини 4 статті 159 Цивільного кодексу України та статті 42 Закону України “Про господарські товариства”; д) в статуті товариства в порушення вимог частини 5 статті 159 Цивільного кодексу України та статті 43 Закону України “Про господарські товариства” не визначено порядок скликання і проведення загальних зборів акціонерів; е) в статуті товариства в порушення вимог частини 2 статті 82 Господарського кодексу України та частини 2 статті 4 Закону України “Про господарські товариства”, відсутній склад засновників товариства; є) в статуті товариства в порушення вимог частини 3 статті 82 Господарського кодексу України та статті 37 Закону України “Про господарські товариства”, відсутні відомості про кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов’язань по викупу акцій; ж) в статуті товариства в порушення вимог частини 4 статті 57 Господарського кодексу України та статті 4 Закону України “Про господарські товариства" не містяться відомості про порядок утворення статутного капіталу (фонду) товариства; з) в статуті товариства в порушення вимог частини 2 статті 4 Закону України “Про господарські товариства” відсутні відомості про місцезнаходження товариства; и) в статуті товариства в порушення вимог частини 2 статті 9 Закону України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» не визначені питання про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів (що відноситься до виключної компетенції загальних зборів) та щодо порядку затвердження умов договору на ведення реєстру. Обставини, що пом`якшують відповідальність – правопорушення на ринку цінних паперів вчинено вперше. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини ВАТ "Чернігівський молокозавод" повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 13.05.2008 № 73-ЧН. Пунктом 5 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії, передбачено винесення юридичним особам попередження. Враховуючи вище викладене на підставі ст. 9, п. 14 ст. 8, п. 5 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996, та пукту 1.5 Розділу ХVІІ “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства щодо цінних паперів винести ВАТ "Чернігівський молокозавод" попередження. 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або в судовому порядку на протязі 10 днів з дати її винесення.