Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


27.05.2008

Постанова № 84-ЧН

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Чернігівське ТУ


ПОСТАНОВА № 84-ЧН

м.Чернігів

2008-05-27

Я, уповноважена особа Комісії, начальник Чернігівського територіального управління ДКЦПФР Шинкарьов Володимир Петрович, на підставі п. 4. ч. 2 ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 № 448/96-ВР, Положення про Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.10.2005 № 585, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Чернігівський молокозавод" (повна назва - Відкрите акціонерне товариство "Чернігівський молокозавод"), місцезнаходження та юридична адреса: 14021, , м. Чернігів, вул. Любецька, 76, код за ЄДРПОУ 00447971, п/р 260083010722 відкритий у Акціонерному банку"Приватінвест", МФО 353489, тел. 2-13-53,

ВСТАНОВИВ:

ВАТ "Чернігівський молокозавод" особливу інформацію (дата події – 14.03.2008) розміщено у стрічці новин, опубліковано в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР з порушенням термінів передбачених п. 1 Глави 3 Розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 та зареєстрованого в Міністерстів юстиції України 05.02.2007 за № 97/13364. Обставини, що пом`якшують відповідальність – правопорушення на ринку цінних паперів вчинено вперше. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини ВАТ "Чернігівський молокозавод" повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 13.05.2008 № 72-ЧН. Абз.3 ч.1.ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" передбачено накладання на юридичних осіб за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації штрафу у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи вище викладене на підставі ст. 9, п. 14 ст. 8, Абз.3 ч.1.ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996, та пукту 1.3 Розділу ХVІІ “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне оприлюдення інформації (розміщення у стрічці новин, опубліковання в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР особливої інформації), накласти на ВАТ "Чернігівський молокозавод" штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 (триста сорок) грн. Штраф слід сплатити у доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 23030300, символ звітності банку 106, отримувач: Держбюджет м. Чернігова, код за ЄДРПОУ ВДК (відділення держказначейства) № 22825965, банк отримувача: УДК в Чернігівській області, МФО 853592, п/р 31118106700002, шляхом перерахування безготівкових коштів протягом 15 днів з дня одержання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови направити на протязі п’яти робочих днів з дня сплати штрафу до Чернігівського територіального управління ДКЦПФР за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Щорса, 12. У разі несплати штрафу у 15 – денний термін з дня отримання цієї постанови, штраф стягується у судовому порядку. 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або в судовому порядку на протязі 10 днів з дати її винесення.