Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.01.2009
Дата публікації 16.01.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про зміну посадових осіб ВАТ “Чернігівський молокозавод”- 14 січня 2009 року
Назва органу, що прийняв рішення-Наглядова рада ВАТ “Чернігівський молокозавод”
Зміст рішення-зміна посадових осіб
Підстава рішення – статут ВАТ “Чернігівський молокозавод”
Інформація про посадову особу – Лозова Любов Іванівна
Паспортні дані – серія НМ № 237285, виданий Бахмацьким ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 22 грудня 2005 року
Повна назва посади – головний бухгалтер ВАТ “Чернігівський молокозавод”
Зміна – призначення
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента(у відсотках)-0,0
Обгрунтування змін – удосконалення структури управління товариства
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає
Інші посади, які обіймала дана посадова особа протягом своєї діяльності:
- головний бухгалтер ТОВ „НВФ Коніта - 2”
- головний бухгалтер за сумісництвом ТОВ „НВФ Коніта - 2”
- бухгалтер АТЗТ „Ритм”
- заступник головного бухгалтера АТЗТ „Ритм”
- виконуюча обов’язки головного бухгалтера АТЗТ „Ритм”
- головний бухгалтер АТЗТ „Ритм”
- головний бухгалтер ВАТ „Чернігівський молокозавод”

Інформація про посадову особу – Чаплієв Олександр Олександрович
Паспортні дані – серія НМ № 086048, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 22 лютого 1996 року
Повна назва посади – директор по загальних питаннях ВАТ “Чернігівський молокозавод”
Зміна – призначення
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента(у відсотках)-0,0
Обгрунтування змін – удосконалення структури управління товариства
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає
Інші посади, які обіймала дана посадова особа протягом своєї діяльності:
- водій 3 класу Київське ТВО автотранспорту АТП - 13253
- слюсар з ремонту автомобілів 3 розряду НПО „Припять”
- водій 3 класу НПО „Припять”
- водій 1 класу НПО „Припять”
- водій ТОВ „Укрінтерсервіс”
- директор по загальних питаннях ВАТ „Чернігівський молокозавод”

Інформація про посадову особу – Жадько Валентин Вікторович
Паспортні дані – серія НМ № 061033, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 25 червня 2002 року
Повна назва посади – заступник голови правління по збуту і торгівлі ВАТ “Чернігівський молокозавод”
Зміна – звільнення
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента(у відсотках)-0,0
Обгрунтування змін – удосконалення структури управління товариства
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає
Строк перебування на посаді: 7 місяців 7 днів

Інформація про посадову особу – Колодіна Ганна ММиколаївна
Паспортні дані – серія НК № 101683, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 28 березня 1996 року
Повна назва посади – начальник відділу заготівлі ВАТ „Чернігівський молокозавод”
Зміна – звільнення
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента(у відсотках)-0,0
Обґрунтування змін – удосконалення структури управління товариства
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає
Строк перебування на посаді: 1 рік 9 місяців 2 дні


3.Підпис
3.1.Особа, зазначена вище, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова правління ___________________Галіч Валентин Сергійович
(підпис) Дата 16.01.2009

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Галіч Валентин Сергійович