Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.11.2008
Дата публікації 27.11.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про зміну посадових осіб ВАТ "Чернігівській молокозавод" - 25 листопада 2008 року
Назва органу, що прийняв рішення - Наглядова рада ВАТ "Чернігівській молокозавод"
Зміст рішення - зміна посадових осіб
Підстава рішення - статут ВАТ "Чернігівській молокозавод"
Інформація про посадову особу - Зубков Андрій Петрович
Паспортні дані - серія НК № 038142, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 06 лютого 1996 року
Повна назва посади - заступник голови правління з заготівлі сировини ВАТ "Чернігівській молокозавод"
Зміна - звільнення
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента(у відсотках) - 0,0
Обгрунтування зміни - удосконалення структури управління товариства
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає
Строк перебування на посаді - 3 місяці 21день

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Галіч Валентин Сергійович