Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 13.08.2008
Дата публікації 13.08.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про зміну посадових осіб ВАТ “Чернігівський молокозавод”- 12 серпня 2008 року
Назва органу, що прийняв рішення-Наглядова рада ВАТ “Чернігівський молокозавод”
Зміст рішення-зміна посадових осіб
Підстава рішення – статут ВАТ “Чернігівський молокозавод”
Інформація про посадову особу – Данилюк Віра Миколаївна
Паспортні дані – серія НК №175004, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 01 листопада 1996 року
Повна назва посади – начальник виробництва ВАТ “Чернігівський молокозавод”
Зміна – звільнення
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента(у відсотках)-0,0
Обгрунтування змін – удосконалення структури управління товариства
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає
Строк перебування на посаді – 3 роки 4 місяці 11 днів

3.Підпис
3.1.Особа, зазначена вище, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова правління ___________________Галіч Валентин Сергійович
(підпис) Дата 12.08.2008

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна