Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.08.2008
Дата публікації 04.08.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Відкрите акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод»

1.Загальні вимоги
1.1.Повне найменування емітента Відкрите акціонерне товариство
«Чернігівський молокозавод»
1.2.Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00447971
1.4.Місцезнаходження емітента 14021, Україна, м.Чернігів,
вул.Любецька, 76
1.5.Міжміський код, телефон та факс (0462)679-489, 679-315-факс,
емітента (04622) 2-13-53
1.6.Електронна поштова адреса емітента Timoshenko@moloko.cn.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації- додатково не використовується
1.8.Вид особливої інфоримації відповідно
до вимог Глави 2 Розділу ІІ або інформація Відомості про зміну складу
про іпотечні цінні папери відповідно посадових осіб ВАТ
до вимог Розділу ІІІ цього Положення “Чернігівський молокозавод”

2.Текст повідомлення
Дата прийняття рішення про зміну посадових осіб ВАТ “Чернігівський молокозавод”- 04 серпня 2008 року
Назва органу, що прийняв рішення-Наглядова рада ВАТ “Чернігівський молокозавод”
Зміст рішення-зміна посадових осіб
Підстава рішення – статут ВАТ “Чернігівський молокозавод”
Інформація про посадову особу – Зубков Андрій Петрович
Паспортні дані – серія НК №038142, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 06 лютого 1996 року
Повна назва посади – заступник голови правління ВАТ “Чернігівський молокозавод” по заготівлі сировини
Зміна – призначення
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента(у відсотках)-0,0
Обгрунтування змін – удосконалення структури управління товариства
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає
Інші посади, які обіймала дана посадова особа протягом своєї діяльності:
- лаборант Чернігівського середнього професійно-технічного училища №18;
- учень СПТУ №17, м.Чернігів;
- апаратник пастеризації і охолодження молока 5 розряду приймально-апаратного відділення маслодільниці;
- інженер по підготовці кадрів виробничо-комерційної фірми “Дон”;
- інженер-механік виробничо-комерційної фірми “Дон”;
- інженер ІІ категорії Управління промислово-комерційних підприємств місцевої промисловості;
- експедитор ТОВ “Ротакс”;
- заступник директора ТОВ “Ротакс” з виробництва;
- директор ПП “Мікоза”;
- завідувач кафе ТОВ “Фірма “Квартет”;
- директор ТОВ “Фірма “Квартет”;
- заступник директора ЗАТ “Фірма “Сантехмонтаж-1” з маркетингу;
- заступник директра ДП “Агропостач-Полісся” з виробництва;
- начальник відділу маркетингу ДП “Агропостач-Полісся”;
- комерційний директор ТОВ “Фірма “Поліграфія”;
- менеджер ТОВ “Оратанія”;
- менеджер ДП “Перехід Аутдор”;
- головний інженер Чернігівського державного педагогічного університету “ім.Т.Г.Шевченка”;

3.Підпис
3.1.Особа, зазначена вище, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова правління ___________________Галіч Валентин Сергійович
(підпис) Дата 31.07.2008

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна