Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.06.2008
Дата публікації 12.06.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про зміну посадових осіб ВАТ „Чернігівський молокозавод” - 10 червня 2008 року
Назва органу, що прийняв рішення – Наглядова рада ВАТ „Чернігівський молокозавод” .
Зміст рішення – зміна посадових осіб.
Підстава рішення – статут ВАТ „Чернігівський молокозавод”.

Інформація про посадову особу – Горіна Світлана Борисівна.
Паспортні дані - серія НК № 189636, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 24 жовтня 1996 року.
Повна назва посади – заступник голови правління по заготівлі ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – призначення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Інші посади, які обіймала дана посадова особа протягом своєї діяльності:
- оператор линії розливу Алуштинського молкомбінату,
- лаборант хімбаканалізу Істринського виробничого об’єднання дитячих молочних продуктів „Істра”,
- інженер-технолог Чернігівського міскмолокозаводу,
- ведучий спеціаліст, спеціаліст І кат. підвідділу перспективного розвитку Ради агропромислових формувань Чернігівської обл.,
- головний технолог Чернігівського відділілення СП „Москомпексим”,
- технолог виробничо-торговельного підприємства „Чернігівкомплексім”,
- менеджер по збуту ТОВ „База”,
- провідний спеціаліст з матіріально-технічного постачання та збуту ДСП „Чернігівське” ВАТ „Чернігівський молокозавод”,
- провідний спеціаліст Управління агропромислового комплексу Чернігівської облдержадміністрації,
- заступник генерального директора Регіонального фонду підтримки підприємництва у Чернігівській обл.


3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.


Голова правління _______________ Галіч Валентин Сергійович
(підпис) Дата 12.06. 2008

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна