Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.06.2008
Дата публікації 11.06.2008 08:00:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
2. Текст повідомлення.
Дата прийняття рішення про зміну посадових осіб ВАТ „Чернігівський молокозавод” - 06 червня 2008 року
Назва органу, що прийняв рішення – Наглядова рада ВАТ „Чернігівський молокозавод” .
Зміст рішення – зміна складу правління.
Підстава рішення – статут ВАТ „Чернігівський молокозавод”.

Інформація про посадову особу – Жадько Валентин Вікторович,.
Паспортні дані - серія НМ № 061033, виданий Деснянським МВ УМВС України в Чернігівській обл., 25 червня 2002 року.
Повна назва посади – заступник голови правління ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – призначення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Інші посади, які обіймала дана посадова особа протягом своєї діяльності:
- менеджер відділу реалізації ТОВ „КОЛО-Маркет”,
- менеджер із збуту ДП „Фірма Леда”,
- зам. нач. відділу продажу ТОВ „Торговий дім „Чернігівський”,
- начальник торгового відділу ВАТ „Чернігівський молокозавод”

Інформація про посадову особу – Зінченко Олена Олександрівна.
Паспортні дані - серія УIIIФ № 649206 , виданий ВВС Ноябрьського РВК Тюменської обл., Росiя., 24.06.1987 року .
Повна назва посади – заступник голови правління ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – звільнення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Строк перебування на посаді – 6 років

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.


Голова правління _______________ Галіч Валентин Сергійович
. (підпис) Дата 11.06. 2008

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна