Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.04.2008
Дата публікації 14.04.2008 19:20:05
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про зміну посадових осіб ВАТ „Чернігівський молокозавод” - 10 квітня 2008 року
Назва органу, що прийняв рішення – Наглядова рада ВАТ „Чернігівський молокозавод” .
Зміст рішення – зміна складу правління.
Підстава рішення – статут ВАТ „Чернігівський молокозавод”.

Інформація про посадову особу – Галіч Валентин Сергійович.
Паспортні дані - серія НК № 091098, виданий Прилуцьким МВ УМВС України в Чернігівській обл., 28 травня 1996 року.
Повна назва посади – голова правління ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – призначення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Інші посади, які обіймала дана посадова особа протягом своєї діяльності:
- водій 3-го класу Прилуцького комбінату громадського харчування,
- водій 3-го класу Прилуцького мясокомбінату,
- старший майстер Прилуцького ПУВКХ,
- механік транспортного цеху Прилуцького мясокомбінату,
- держінспектор, старший держінспектор, начальник Державної регіональної інспекції екобезпеки,
- товаровед ВАТ „Прилуцький птахокомбінат” ( тимчасово),
- директор, голова правління ВАТ „Прилуцький птахокомбінат”,
- директор АТ закритого типу „Ритм”,
- директор ТОВ „М’ясоперобний комплекс „Альянс”

Інформація про посадову особу – Цвіткова Антоніна Іванівна.
Паспортні дані - серія НК№ 128418, виданий Менським РВ УМВС України в Чернігівській обл., 12 липня 1996 року.
Повна назва посади – голова правління ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – звільнення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Строк перебування на посаді – 8,5 років

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна