Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.03.2008
Дата публікації 25.03.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про зміну посадових осіб ВАТ „Чернігівський молокозавод” - 21 березня 2008 року
Назва органу, що прийняв рішення – Наглядова рада ВАТ „Чернігівський молокозавод” .
Зміст рішення – зміна складу правління.
Підстава рішення – статут ВАТ „Чернігівський молокозавод”.

Інформація про посадову особу – Пустовойт Наталія Михайлівна.
Паспортні дані - серія НК № 255604, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чер-нігівській обл., 11 лютого 1997 року.
Повна назва посади – заступник голови правління по заготівлі ВАТ „Чернігівський моло-козавод”.
Зміна – призначення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Інші посади, які обіймала дана посадова особа протягом своєї діяльності:
- калькулятор Чернігівського будинку-інтернату для осіб похилого віку та інвалідів,
- бухгалтер апаратно-прядильного виробництва Чернігівського КСК,
- бухгалтер, ст.бухгалтер торговельно-закупочної бази Чернігівського міського об’єд-нання громадського харчування,
- бухгалтер, ст. бухгалтер Чернігівського міськмолзаводу, ОП „Чернігівський міськ-молзавод”, ВАТ „Чернігівський міськмолзавод”,
- бухгалтер ЗАТ „Чернігів-молоко”,
- начальник відділу заготівлі ВАТ „Чернігівський молокозавод”.


Інформація про посадову особу – Смаглюк Анатолій Петрович.
Паспортні дані - серія НМ № 136349, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 12 березня 2003 року.
Повна назва посади – заступник голови правління по заготівлі ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – звільнення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Строк перебування на посаді – 1,5 місяця.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна