Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.01.2008
Дата публікації 01.02.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації.
Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”

1. Загальні вимоги
1.1. Повне найменування емітента Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
1.2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за (ЄДРПОУ). 00447971
1.4. Місцезнаходження емітента 14021, Україна, м. Чернігів, вул. Любецька, 76
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0462) 679-489, 679-315-факс, (04622) 2-13-53
1.6. Електронна поштова адреса емітента T.Dilova@moloko.cn.ua
1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для
розкриття інформації – додатково не використовується.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до
вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про
іпотечні цінні папери відповідного до вимог
розділу ІІІ цього Положення Відомості про зміну складу посадових осіб ВАТ „Чернігівський молокозавод”


2. Текст повідомлення.
Дата прийняття рішення про зміну посадових осіб ВАТ „Чернігівський молокозавод” - 30 січня 2008 року
Назва органу, що прийняв рішення – Наглядова рада ВАТ „Чернігівський молокозавод” .
Зміст рішення – зміна складу правління.
Підстава рішення – статут ВАТ „Чернігівський молокозавод”.

Інформація про посадову особу – Смаглюк Анатолій Петрович.
Паспортні дані - серія НМ № 136349, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 12 березня 2003 року.
Повна назва посади – заступник голови правління ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – призначення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Інші посади, які обіймала дана посадова особа протягом своєї діяльності:
- голова райагропрому Сосницького р.-ну Чернігівської обл.,
- голова виконкому, перший заступник голови Сосницької районної ради народних депутатів,
- представник Президента України у Сосницькому районі - голова Сосницької районної державної адміністрації,
- заступник голови Чернігівської районної державної адміністрації,
- директор по заготівлі ВАТ „Чернігівський молокозавод”.

Інформація про посадову особу – Данилюк Віра Миколаївна.
Паспортні дані - серія НК№ 175004, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 01 листопада 1996 року.
Повна назва посади – член правління ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – призначення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Інші посади, які обіймала дана посадова особа протягом своєї діяльності:
- лаборант НИС КТІХП у м. Києві,
- старший інженер-конструктор Чернігівського міськмолзаводу, Чернігівського виробничого об’єднання молочної промисловості,
- майстер дільниці виробництва морозива, ділянки виробництва продукції з незби-раного молока Чернігівського міськмолзаводу,
- приймальник-здавальник 3 роз. ділянки виробництва морозива Чернігівського міськмолзаводу,
- інженер-технолог Чернігівського міськмолзаводу,
- начальник молочного цеху, змінний майстер молочного цеху ОП ”Чернігівського міськмолокозаводу”,
- старший майстер, начальник молочного цеху, начальник виробництва ВАТ „Чернігівський молокозавод”

Інформація про посадову особу – Колодіна Ганна Миколаївна.
Паспортні дані - серія НК№ 101683, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 28 березня 1996 року.
Повна назва посади – член правління ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – призначення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Інші посади, які обіймала дана посадова особа протягом своєї діяльності:
- бригадир радгоспу ім. Леніна Баришівського спецтресту,
- обліковець племзаводу,
- зоотехник твариництва Козелецького р.-ну Чернігівської обл.,
- апаратник 4 роз., завідуюча лабораторією, змінний майстер, старший майстер Чернігівського міжгосподарського заводу замінника незбираного молока,
- старший майстер цеху ЗНМ Чернігівського молокозаводу,
- інженер по заготівлі 1 кат. ВАТ „Чернігівський міськмолокозавод”,
- ведучий спеціаліст по заготівлі сировини, начальник служби контролю якості ВАТ „Чернігівський молокозавод”.

Інформація про посадову особу – Ральченко Ольга Михайлівна.
Паспортні дані - серія НК№ 792415, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл., 07 квітня 2000 року.
Повна назва посади – заступник голови правління ВАТ „Чернігівський молокозавод”.
Зміна – звільнення.
Частка, якою володіє дана особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0.
Обґрунтування змін - удосконалення структури управління товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної посадової особи немає.
Строк перебування на посаді – 2 роки.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.


Голова правління _______________ Цвіткова Антоніна Іванівна
. (підпис) Дата 01.02. 2008

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна