Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Дата здійснення дії: 21.01.2008
Дата публікації 22.01.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення про припинення філії ВАТ „Чернігівський молокозавод” - 21 січня 2008 року
Назва органу, що прийняв рішення – Загальні збори акціонерів (протокол № 21/12).
Причина прийняття рішення- недосягнення мети, задля якої було утворено Філію, неефек-тивністю її діяльності.
Повне найменування філії - філія відкритого акціонерного товариства „Чернігівський молокозавод” у м. Києві.
Місцезнаходження філії - м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 11/2.
Функції, що виконувала філія - здійснення комерційної, торговельної, торговельно-за-купівельної, постачальницько-збутової та посередницької діяльності, спрямованої на оп-тову, дрібно-оптову та роздрібну реалізацію продукції Товариства, супутньої та іншої про-дукції та забезпечення розрахунків за них, комісійна та комерційна торгівля, у т.ч. через мережу власних магазинів, торгівельних точок, павільонів, кіосків, баз, складів, тощо.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна