Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 09.01.2008
Дата публікації 11.01.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Цвіткова Антоніна Іванівна - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата повідомлення відкритим акціонерним товариством „Міжрегіональний фондовий союз” через реєстратора акцій ЗАТ „Чексіл_Трансфер” про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ „Чернігівський молокозавод” - 09 січня 2008 року.

Дочірнє підприємство „Мілкіленд-Україна”, що знаходиться за адресою Україна, 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, буд.. 61-А, володіє 63130 акціями на суму 94695,0 грн, що становить 19,0001% статутного капіталу

Товариство з обмеженою відповідальністю „Молгруп”, що знаходиться за адресою Україна, 09000, Київська обл, Сквира, вул.. Леніна, буд..19, кв.13, володіє 63338 акціями на суму 95007,0 грн., що становить 19,0627% статутного капіталу

Товариство з обмеженою відповідальністю „Сир-Трейдінг”, що знаходиться за адресою Україна, 09000, Київська обл, Сквира, вул. Київська, буд.. 36, володіє 63130 акціями на суму 94695,0 грн., що становить 19,0001 статутного капіталу

Товариство з обмеженою відповідальністю”Український молочний дім”, що знаходиться за адресою Україна, 09000, Київська обл, Сквира, вул.. Леніна, буд..19, кв.13, володіє 63130 акціями на суму 94695,0 грн.., що становить 19,0001 статутного капіталу

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.


В.О. голови правління _______________ Ральченко Ольга Михайлівна
. (підпис) Дата 09.01.2008

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Цвіткова Антоніна Іванівна