Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.04.2013
Дата публікації 24.04.2013 21:37:24
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул. Любецька, 76
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Директор. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1.1. Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод»;
1.2. Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00447971;
1.4. 09000, Київська обл., м. Сквира, вул. Р.Люксембург, 14;
1.5. 04622679489;
1.6. Т.Dilova@moloko.cn.ua;
1.7. http://smida.gov.ua
1.8. відомості про зміну складу посадових осіб емітента;

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Чернігівський молокозавод" 19.04.2013 року було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства, а саме відкликання раніше обраного складу Наглядової ради товариства, Ревізійної комісії товариства, та обрання нового складу Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства.
Було відкликано наступний склад Наглядової ради товариства:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Мілкіленд Агро», код ЄДРПОУ 33428444, частка у статутному капіталі 0 %, термін перебування на посаді – 2 роки.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Мілкіленд», код ЄДРПОУ 33689598, частка у статутному капіталі 0 %, термін перебування на посаді – 2 роки.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український молочний дім», код ЄДРПОУ 33909368, частка у статутному капіталі 0 %, термін перебування на посаді – 2 роки.
Було відкликано наступний склад Ревізійної комісії товариства:
1. Дочірнє підприємство «Мілкіленд- Україна», Код ЄДРПОУ 24255176, частка у статутному капіталі 76,0629 %, термін перебування на посаді – 2 роки.
2. Даниленко Катерина Григорівна, паспорт серія НК 976762 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 22.12.2001 року, частка у статутному капіталі 0,0003 %, термін перебування на посаді – 2 роки.

До новообраного складу Наглядової ради товариства ввійшли:
1. Дочірнє підприємство "Мілкіленд-Україна"
Місцезнаходження: 02096, м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Код за ЄДРПОУ: 24255176
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 252728 акцій, частка у статутному капіталі 76,0629 %.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Відсутня письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
Фізичні особи, яких кандидат має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі Товариства:
Прізвище, ім'я, по батькові: Гарнага Оксана Вікторівна
Рік народження: 1970
Паспорт серія АС 426170 виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 12.09.1998 року.
Освіта: Київський національний торгівельно-економічний університет, 1991рік, фінанси.
Місце роботи, посади, які обіймає представник кандидата у юридичних особах: ДП "Мілкіленд-Україна", фінансовий директор
Загальний стаж роботи: 22,00
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ДП "Мілкіленд-Україна", начальник відділу звітності
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Представник кандидата не є афілійованою особою Товариства.
Наявна письмова заява про згоду представляти інтереси кандидата - юридичної особи в органі акціонерного товариства.
Обрано на термін 3 (три) роки.
2. Мартинюк Степан Ярославович
Рік народження: 1979
Паспорт серія СТ 272518 виданий Бориспільським ГУ МВС України у Київській області 27.03.2012 року.
Освіта: Львівська комерційна академія, 2001 рік, економічна, облік і аудит.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ДП "Аромат" - головний бухгалтер
Загальний стаж роботи: 13,00
Частка у статутному капіталі 0%.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ДП "Аромат" - головний бухгалтер
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
Обрано на термін 3 (три) роки.
3. Підберезний Віталій Вікторович
Рік народження: 1972
Паспорт серія СК 669601 виданий міським відділом № 2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 26.11.1997 року.
Освіта: Білоцерківський державний аграрний університет, 1998рік, менеджмент організацій, економіст-бухгалтер.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ДП "Мілкіленд-україна" - начальник планового економічного відділу.
Загальний стаж роботи: 15,00
Частка у статутному капіталі 0%.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ДП "Мілкіленд-Україна" - начальник планового економічного відділу.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
Обрано на термін 3 (три) роки.
До новообраного складу Ревізійної комісії товариства ввійшли:
1. Рудік Людмила Анатоліївна
Рік народження: 1977
Паспорт серія МА 586413 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області 22.12.1998 року.
Освіта: Сумський державний аграрний університет, 2000рік, облік і аудит, економіст з бухгалтерського обліку.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ДП "Мілкіленд-Україна" - провідний економіст
Загальний стаж роботи: 12,00
Частка у статутному капіталі 0%.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ДП "Мілкіленд-Україна" - провідний економіст
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Обрано на термін 3 (три) роки.
2. Даниленко Катерина Григорівна
Рік народження: 1959
Паспорт серія НК 976762 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 22.12.2001 року.
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: 8 акцій
Освіта: Вінницький технікум м`ясної та молочної промисловості, 1985рік, бухгалтерській облік, бухгалтер.
Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ПАТ "Чернігівський молокозавод" - бухгалтер
Загальний стаж роботи: 35,00
Частка у статутному капіталі 0,0003%.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ПАТ "Чернігівський молокозавод" - бухгалтер
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.
Обрано на термін 3 (три) роки.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Галіч Валентин Сергійович