Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 28.08.2012
Дата публікації 28.08.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул. Любецька, 76
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Директор. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1.1. Публічне акціонерне товариство «Чернігівський молокозавод»;
1.2. Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00447971;
1.4. 09000, Київська обл., м. Сквира, вул. Р.Люксембург, 14;
1.5. 04622679489;
1.6. Т.Dilova@moloko.cn.ua;
1.7. http://smida.gov.ua
1.8. інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
Найменування та місцезнаходження юридичної особи, яка придбала контрольний пакет акцій товариства, розмір пакета акцій з урахуванням розміру збільшення: Дочірнє підприємство «Мілкіленд-Україна», що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою відповідно до чинного законодавства України, ідентифікаційний код – 24255176, місцезнаходження 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, розмір пакета акцій з урахуванням розміру збільшення – 57,0%.

Директор
ПАТ «Чернігівський молокозавод» В.С.Галіч

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Галіч Валентин Сергійович