Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 19.12.2011
Дата публікації 20.12.2011 19:01:00
Найменування емітента* Пуублічне акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Директор. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання позики прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ „Чернігівський молокозавод” 15 грудня 2011 року.
Договір позики підписаний сторонами 19 грудня 2011 року.
Предмет Договору - Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі до 100 000 000,00 (до ста мільйонів доларів США), а Позичальник зобов'язується повернути позику та сплатити проценти за користування у визначений Договором строк. Строк встановлений до 5 років від дати надання позики.
Вид позики - процентна.
Процентна ставка: до 11 % річних включно, або інша максимально дозволена % ставка, встановлена Національним банком України для процентних ставок за позиками в іноземній валюті, що надаються нерезидентами, зі строком запозичення понад 3 роки.
Метою використання позикових коштів є фінансування поточної діяльності підприємства (ремонт та оновлення обладнання для виробництва, закупівля сировини).
З метою забезпечення належного виконання всіх забов`язань за кредитним договором укладено договір поруки та іпотечний договір об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресою: м.Чернігів, вул. Любецька, 76 та належить товариству на праві власності.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Галіч Валентин Сергійович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Галіч Валентин Сергійович