Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.03.2011
Дата публікації 28.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство „Чернігівський молокозавод”
Юридична адреса* Україна, м. Чернігів, вул.. Любецька, 76
Керівник* Галіч Валентин Сергійович - Голова Правління. Тел: 0462679489
E-mail* T.Dilova@moloko.cn.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
24 березня 2011 року Загальними зборами акціонерів ВАТ "Чернігівський молокозавод" було прийнято рішення про зміна складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (Протокол загальних зборів акціонерів № 24/03 від 24.03.2011р.).
На загальних зборах акціонерів ВАТ "Чернігівський молокозавод" відкликано раніше обраний склад Наглядової ради у складі трьох осіб:
- Брегін Ірина Михайлівна - Голова Наглядової ради;
- Федорова Ганна Борисівна - член Наглядової ради;
- Підберезний Віталій Вікторович - член Наглядової ради;
та обрано новий склад Наглядової ради ВАТ "Чернігівський молокозавод" у складі наступних юридичних осіб:
-ТОВ "Молгруп" (код ЄДРПОУ 33428444) - Голова Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі - 19,0627%;
-ТОВ "Сир -Трейдінг" (код ЄДРПОУ 33689598) - член Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі - 19,0001%;
- ТОВ "Український молочний дім" (код ЄДРПОУ 33909368) - член Наглядової ради. Володіє часткою у статутному капіталі - 19,0001%.
На загальних зборах акціонерів ВАТ "Чернігівський молокоозавод" відкликано раніше обраний склад Ревізійної комісії у складі двох осіб:
- Фіщук Андрій Васильович - голова Ревізійної комісії;
- Калуцька Світлана Валентинівна - член Ревізійної комісії4
та обрано новий склад Ревізійної комісії ВАТ "Чернігівський молокозавод" у складі двох осіб:
-Дочірнє підприємство "Мілкіленд-Україна" (код ЄДРПОУ 24255176)- голова Ревізійної комісії. Володіє часткою у статутному капіталі - 19,0001%;
- Даниленко Катерина Григорівна (паспорт серія НК № 976762, виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 22.12.2001 року) - член Ревізійної комісії.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у даної особи немає. Володіє часткою у статутному капіталі - 0,0003%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Галіч Валентин Сергійович