Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00447971
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвський молокозавод"
Дата, на яку складено інформацію: 17.07.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися